Susţine

Înscrie-te în PNȚCD

Dacă vrei sa fii membru al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat descarcă această cerere de adeziune, completeaz-o, semneaz-o și mergi la cel mai apropiat sediu PNȚCD din localitatea ta.

Adresa de e-mail: secretariat@pntcd.ro

Cerere de adeziune

Promovează PNŢCD

Promovează PNŢCD afișând un banner pe site-ul tău.

Facebook

Rămâi în legătură cu noi prin pagina noastră de Facebook.

2 Noiembrie 2013

Președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a prezentat, la Congres, moțiunea „Renaștem pentru România ta”

mare_pavelescu

Dragi țărăniști, am convingerea că trăim astăzi o zi solemnă, cu o mare încărcătură istorică:renașterea celui mai important partid din istoria românilor, partidul care va sta la temelia României Mari și partidul martir: PNȚCD. Este vorba, nu numai despre un partid politic, ci și despre o adevărată instituție națională.

Da, fără nicio îndoială, participăm la un act de o imensă responsabilitate morală, renașterea PNȚCD fiind o datorie a generației noastre. Datoria de a duce mai departe tradiția românilor de demnitate, democrație, credință și patriotism, plămădită cu prețul atâtor suferințe. Datoria de a reda românilor speranța, de a le reda românilor propria lor patrie, o patrie, din nou, a câta oară, furată și umilită, trădată și disprețuită de o clasă politică coruptă și iresponsabilă, o clasă politică ticăloasă. Avem datoria de a reda românilor România, în numele idealurilor pe care PNȚCD le reprezintă.

Să ne ridicăm cu toții, în această adunare solemnă, la înălțimea acestei zile. Să fim părtași, astăzi, aici, prin chezășia noastră, la această renaștere, renașterea unei noi generații politice de conștiință. Nu ne-am adunat aici pentru a oficia numai un act de statut și de partid, ci pentru a ne lua un angajament de conștiință și de libertate, acela de a ne asuma revenirea patriei la liman, într-un moment de gravă criză morală, economică și instituțională prin care trece țara.

Este prezența noastră, în această sală, un simplu act politic electoral și de conjuctură? Nu, pentru că nimeni nu poate contesta principiile și valorile noastre. Nu, pentru că nimeni nu are îndrăzneala să spună că PNȚCD nu reprezintă, în inima lui, năzuințele patriei. Nu, pentru că știm cu toții: întemeietorii acestui partid, prin sacrificii de generații, s-au luptat pentru câștigarea drepturilor românilor în Ardeal, au înfăptuit unitatea națională, au redat demnitatea țăranului român, au făcut un steag de neînvins din moralitate în poltică, nu au făcut niciodată concesii de la principiul democrației și al adevărului. Sute de mii de țărăniști și-au dat jertfa de sânge în închisorile comuniste sădind chiar acolo, în teribilul cerc al morții, semințele libertății pentru generațiile viitoare. Această vocație a libertății, dreptății și demnității nu poate fi învinsă, este totdeauna învingătoare.

Ne amintim, Partidul Național Român din Ardeal a fost de atâtea ori interzis. A renăscut de fiecare dată, mai puternic, până când a învins. PNȚ a fost și el interzis, înainte și după instaurarea regimului comunist, comuniștii trecând la asasinarea în masă a membrilor PNȚ, pentru a ucide chiar și amintirea partidului, după un amplu proces cinic de compromitere, în care au investit resurse uriașe. Nu au reușit, partidul continuând să trăiască chiar și timpul regimului terorii. Printr-un act suprem de curaj și determinare, în 1987, în plin regim comunist, PNȚ, deși interzis, devine membru al Internaționalei Creștin-Democrate. Apoi, în 1989, partidul a renăscut iar, cu o forță nebănuită, fiind partidul care a dat linia politică europeană și democratică, în lupta cu uriașul sistem comunist supraviețuitor: Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Ioan Alexandru sunt marile modele ale partidului renăscut, personaje politice care au impus respectul chiar și celor mai mari dușmani ai partidului, cele mai importante figuri politice post-decembriste ale României.

Un alt episod al eliminării PNȚCD din viața publică a început după 2000, când toate partidele politice și-au reunit puterile să arunce, din nou, în uitare acest partid, printr-o uriașă conspirație a izolării și compromiterii mincinoase. Pentu că nu au vrut să accepte niciodată principiul moral și principiul adevărului, pentru că PNȚCD era o dovadă vie a minciunii și corupției lor. Și de aceea, partidul trebuia distrus, iar, mai înainte, compromis, după metodele manipulării comuniste. Deținuții politici și memoria lor au fost aruncate în derizoriu și umiliți, iar trădătorii infiltrați și-au primit recompensa trădării lor.

Iată, însă, că azi, în această adunare solemnă, partidul purcede spre o nouă renaștere, ca o adevărată pasăre phoenix, pentru că idealurile de libertate, dreptate și demnitate ale unui popor sunt perene. Generația noastră își asumă și ea datoria zestrei sale.

Două mesaje doresc să dau în fața dvs. Unul către adversarii noștri politici: eforturile voastre au fost în zadar, PNȚCD renaște ca un adevărat drept istoric câștigat al românilor! Altul, către români: PNȚCD renaște ca un răspuns la nevoile voastre! Secretul acestei renașteri stă chiar în faptul că ESTE NEVOIE de PNȚCD, societatea românească ARE NEVOIE de PNȚCD, de valorile și principiile acestui partid, de modelele marilor oameni poltici pe care acest partid i-a născut, de memoria și exemplul acestui partid, de marele tezaur de idei și fapte politice ale acestui partid, de povestea acestui partid care, iată, astăzi merge mai departe.

Am vorbit mai sus despre cine suntem, despre temeiurile și năzuințele noastre. Voi răspunde acum la întrebarea „ce vrem?”, care sunt soluțiile noastre pentru România, pentru România oamenilor și famiilor, pentru România europeană, pentru România ta!

Înainte de toate noi vrem ca toate soluțiile noastre politice să aibă ca izvor principiile fundamentale ale partidului, enunțate exemplar de Iuliu Maniu și reafirmate după 1989 de Corneliu Coposu: democrație desăvârșită, morală creștină, patriotism luminat și dreptate socială. Pentru că nu putem imagina o Românie a normalității și o Românie prosperă, a oamenilor, decât ca o Românie a armoniei. Un stat democratic, în care vocea fiecăruia să fie ascultată, ca mod de viață. O morală publică, individuală și familială, fondată pe iubirea aproapelui și învățătura lui Iisus Hristos, morală care aparține de veacuri poporului român. O acțiune politică fondată pe patriotism, astfel încât interesele și binele public să stea înaintea interesului individual. O viață socială întemeiată pe sentimentul dreptății, în care demnitatea umană să fie respectată, precum și principiul egalității de șanse. Orice acțiune politică în afara acestor principii nu poate fi acceptată.

Aceste principii, care aparțin în mod exclusiv PNȚCD, fac diferența între noi și alte partide. Atâta vreme cât vom respecta linia partidului, nu ne vom îndepărta de popor. Numai aceste principii reprezintă garanția unui alt mod de a face politică.

Statul român a devenit un stat nedrept, un stat captiv al grupurilor de interese și al mafiei partidelor, tocmai pentru că a fost croit pe cu totul alte temeiuri, atât după 1947, cât și după 1989. Pentru a reveni la normalitate este nevoie de schimbarea radicală a sistemului instituțional și politic, care trăiește astăzi în afara oricărui reper moral, care a născut o clasă politică monstruoasă, bazată pe corupție și clientelism, pe confiscarea puterii publice, în disprețul democrației și moralei creștine a poporului, în disprețul ideii de patriotism sau dreptate socială. Sistemul economic, social și politic actual este un sistem fundamental corupt, al violenței și al bunului plac, un sistem al răului, fără credință și fără Dumnezeu.

Principiile enunțate de Iuliu Maniu în formă politică sunt, în fapt, principii de natură identitară pentru națiunea română. Regăsim aici marile precepte creștine: iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui. Întoarcerea la România profundă, la România creatoare de cultură și civilizație europeană, înseamnă o întoarcere la rădăcinile ei creștine.

Programul nostru economic are la bază următoarele teze:

1. Liberul exercițiu al dreptului de proprietate privată. Astăzi, statul asistențial și clientelar a paralizat acest drept printr-un regim al fiscalității copleșitor. Practic, proprietarii nu se pot bucura de fructul proprietății lor.
2. Libera inițiativă și libera concurență. Astăzi, statul asistențial și clientelar controlează piața, care este parazitată la nivel național de clienții politici și firmele de partid, conectate la banul public.
3. Limitarea drastică a rolului statului în economie. Este o realitate istorică faptul că statul este un prost administrator, generator de corupție și incompetență. Prin urmare, statul trebuie să aibă mai degrabă rolul de a reglementa, prin asigurarea unui cadru concurențial corect, pentru limitarea tendințelor speculative excesive și a monopolului, pentru asigurarea unui mediu economic predictibil, în scopul încurajării investițiilor.
4. Statul trebuie să asigure exploatarea resurselor naturale în interesul național și în interesul comunităților. Astăzi, statul aflat în mâna partidelor corupte a devenit un instrument de furt al resurselor naționale, în beneficiul unor grupuri de interese.
5. PNȚCD este partidul întreprinzătorilor români, partidul liber-profesioniștilor români, partidul intelectualilor români, partidul fermierilor români, partidul care, prin susținerea românilor activi, reprezintă, în fapt, interesele tuturor românilor.

Cu privire la justiție și statul de drept, PNȚCD consideră că este inacceptabilă orice ingerință politică. Pe de altă parte, sistemul justiției nu poate funcționa corect fără o finanțare optimă, sistemul fiind vulnerabil atâta vreme cât nu este finanțat. Un vast program de reformă a justiției și sistemului normativ trebuie să aibă ca și temei și principiul dereglementării.

Sistemul de învățământ trebuie să se bazeze pe principiul conform căruia educația reprezintă mai întâi o investiție și abia apoi un cost social. Iar în centrul sistemului de învățământ trebuie reașezat în învățătorul român, această veche și puternică instituție națională, astăzi atât de disprețuită.

Ca partid creștin-democrat, PNȚCD pune în centrul preocupărilor sale familia, ca nucleu al vieții sociale. Scăderea accelerată a natalității și îmbătrânirea populației creează deja un dezeschilibru imens în societate, cauzele principale fiind cele economice. Sărăcia și lipsa de speranță a tinerilor au condus și conduc la un adevărat colaps al societății. Prin urmare, soluțiile de încurajare a natalității și salvgardării familiei sunt de natură economică.

Dragi țărăniști, PNȚCD își reafirmă și cu această ocazie poziția sa de partid național, al întregii națiuni române, aflată înlăuntrul și în afara granițelor țării, cu legitimitatea partidului care a întemeiat România Mare. Reafirmăm cu această ocazie nulitatea Pactului Ribentropp-Molotov și faptul că Basarabia este pământ românesc. Reafirmăm faptul că unirea patriei-mamă cu Basarabia este dezideratul nostru național. Totodată, în numele demnității naționale, vrem să ni se recunoască statutul de țară co-beligerantă de partea puterilor aliate în timpul celui de-al doilea Război Mondial, contribuția României fiind decisivă în câștigarea războiului, cu sacrificii umane și materiale uriașe în timpul războiului, dar și în timpul ocupației comuniste. Ca partid național, ne afirmăm totodată poziția de partid anti-comunist.

Dragi țărăniști, PNȚCD își reafirmă și cu această ocazie opțiunea sa pentru Monarhia Constituțională ca formă de guvernământ. Republica a fost impusă românilor de regimul comunist. Considerăm că dreptul poporului de a-și alege forma de guvernământ este sacrosanct, PNȚCD militând pentru un referendum național care să dea dreptul poporului să se pronunțe. Revenirea la Monarhie, recâștigarea memoriei istorice și a demnității naționale, reprezintă revenirea la normalitate. Idealurile și speranțele noastre politice se regăsesc, simbolic, în Coroana României.

Dragi țărăniști, temele și obiectivele politice pe care le-am enunțat în cuprinsul Moțiunii sunt temele și obiectivele consacrate, istorice, ale PNȚCD, nu sunt teme electorale de conjuctură. Ele se identifică cu idealurile naționale ale românilor ca popor european, creator de cultură și civilizație. De aceea, când vorbim despre renașterea partidului, vorbim despre renașterea patriei, renașterea patriei ca act de conștiință civică: Noi, PNȚCD, renaștem pentru România ta!

Înscrie-te în PNȚCD

Dacă vrei sa fii membru al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat descarcă această cerere de adeziune, completeaz-o, semneaz-o și mergi la cel mai apropiat sediu PNȚCD din localitatea ta.

Adresa de e-mail: secretariat@pntcd.ro

Cerere de adeziune

Presa despre noi


La multi ani, PNTCD!
Se implinesc azi 92 de ani de la fuziunea Partidului National Roman din Transilvania al lui Iuliu Maniu cu Partidul Taranesc al lui Ion Mihalache, la 10 octombrie 1926 luand fiinta Partidul National Taranesc. Radacinile PNTCD sunt, insa, cu mult mai vechi, atat in linia ardeleana, cat si a vechiului regat: Corneliu Coposu l-a considerat fondator pe Mitropolitul Ortodox al Ardealului, Andrei Saguna, Declaratia citita de acesta in 1848 la Marea Adunare de la Blaj fiind asumata ca act al partidului din Transilvania; deopotriva, figura lui Constantin Dobrescu Arges, fondatorul miscarii taraniste din Vechiul Regat in secolul al XIX-lea nu poate fi uitata.

De aceea data fuziunii reprezinta nu o intemeiere, ci o coagulare a doua forte politice care au unit o istorie. La multi ani, PNTCD!

12967430_1319763328038164_1400866242760097946_o


Citeşte


Un Weekend pentru Familie!
42758767_692106127818905_4483027013195530240_n
Citeşte


Sondaj făcut de americani în România
Dat publicității la data de 31.07.2018 Center for Insights in Survey Research (IRI), un centru de sociologie din SUA, care este un proiect al International Republican Institute a efectuat un studiu sociologic complex în România, una dintre teme fiind cea politică. În cadrul sondajului, oamenii au fost întrebați ”Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri cu cine ați vota?”. IRI împarte răspunsurile în două categorii: cei care își exprimă opțiunea de vot și cei care sigur vor merge la vot. Sondajul arată că PNȚCD-ul este o opțiune viabilă pentru electoratul românesc la viitoarele alegeri.

1

2

3

4

5

6

7

8

Sursa:http://www.iri.org/resource/romania-poll-majority-support-western-institutions-see-widespread-corruption


Citeşte

Facebook
© Copyright 2013 PNTCD

DECLARAȚIE

 

×