Susţine

Înscrie-te în PNȚCD

Dacă vrei sa fii membru al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat descarcă această cerere de adeziune, completeaz-o, semneaz-o și mergi la cel mai apropiat sediu PNȚCD din localitatea ta.

Adresa de e-mail: secretariat@pntcd.ro

Cerere de adeziune

Promovează PNŢCD

Promovează PNŢCD afișând un banner pe site-ul tău.

Facebook

Rămâi în legătură cu noi prin pagina noastră de Facebook.

2 Noiembrie 2013

Președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a prezentat, la Congres, moțiunea „Renaștem pentru România ta”

mare_pavelescu

Dragi țărăniști, am convingerea că trăim astăzi o zi solemnă, cu o mare încărcătură istorică:renașterea celui mai important partid din istoria românilor, partidul care va sta la temelia României Mari și partidul martir: PNȚCD. Este vorba, nu numai despre un partid politic, ci și despre o adevărată instituție națională.

Da, fără nicio îndoială, participăm la un act de o imensă responsabilitate morală, renașterea PNȚCD fiind o datorie a generației noastre. Datoria de a duce mai departe tradiția românilor de demnitate, democrație, credință și patriotism, plămădită cu prețul atâtor suferințe. Datoria de a reda românilor speranța, de a le reda românilor propria lor patrie, o patrie, din nou, a câta oară, furată și umilită, trădată și disprețuită de o clasă politică coruptă și iresponsabilă, o clasă politică ticăloasă. Avem datoria de a reda românilor România, în numele idealurilor pe care PNȚCD le reprezintă.

Să ne ridicăm cu toții, în această adunare solemnă, la înălțimea acestei zile. Să fim părtași, astăzi, aici, prin chezășia noastră, la această renaștere, renașterea unei noi generații politice de conștiință. Nu ne-am adunat aici pentru a oficia numai un act de statut și de partid, ci pentru a ne lua un angajament de conștiință și de libertate, acela de a ne asuma revenirea patriei la liman, într-un moment de gravă criză morală, economică și instituțională prin care trece țara.

Este prezența noastră, în această sală, un simplu act politic electoral și de conjuctură? Nu, pentru că nimeni nu poate contesta principiile și valorile noastre. Nu, pentru că nimeni nu are îndrăzneala să spună că PNȚCD nu reprezintă, în inima lui, năzuințele patriei. Nu, pentru că știm cu toții: întemeietorii acestui partid, prin sacrificii de generații, s-au luptat pentru câștigarea drepturilor românilor în Ardeal, au înfăptuit unitatea națională, au redat demnitatea țăranului român, au făcut un steag de neînvins din moralitate în poltică, nu au făcut niciodată concesii de la principiul democrației și al adevărului. Sute de mii de țărăniști și-au dat jertfa de sânge în închisorile comuniste sădind chiar acolo, în teribilul cerc al morții, semințele libertății pentru generațiile viitoare. Această vocație a libertății, dreptății și demnității nu poate fi învinsă, este totdeauna învingătoare.

Ne amintim, Partidul Național Român din Ardeal a fost de atâtea ori interzis. A renăscut de fiecare dată, mai puternic, până când a învins. PNȚ a fost și el interzis, înainte și după instaurarea regimului comunist, comuniștii trecând la asasinarea în masă a membrilor PNȚ, pentru a ucide chiar și amintirea partidului, după un amplu proces cinic de compromitere, în care au investit resurse uriașe. Nu au reușit, partidul continuând să trăiască chiar și timpul regimului terorii. Printr-un act suprem de curaj și determinare, în 1987, în plin regim comunist, PNȚ, deși interzis, devine membru al Internaționalei Creștin-Democrate. Apoi, în 1989, partidul a renăscut iar, cu o forță nebănuită, fiind partidul care a dat linia politică europeană și democratică, în lupta cu uriașul sistem comunist supraviețuitor: Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Ioan Alexandru sunt marile modele ale partidului renăscut, personaje politice care au impus respectul chiar și celor mai mari dușmani ai partidului, cele mai importante figuri politice post-decembriste ale României.

Un alt episod al eliminării PNȚCD din viața publică a început după 2000, când toate partidele politice și-au reunit puterile să arunce, din nou, în uitare acest partid, printr-o uriașă conspirație a izolării și compromiterii mincinoase. Pentu că nu au vrut să accepte niciodată principiul moral și principiul adevărului, pentru că PNȚCD era o dovadă vie a minciunii și corupției lor. Și de aceea, partidul trebuia distrus, iar, mai înainte, compromis, după metodele manipulării comuniste. Deținuții politici și memoria lor au fost aruncate în derizoriu și umiliți, iar trădătorii infiltrați și-au primit recompensa trădării lor.

Iată, însă, că azi, în această adunare solemnă, partidul purcede spre o nouă renaștere, ca o adevărată pasăre phoenix, pentru că idealurile de libertate, dreptate și demnitate ale unui popor sunt perene. Generația noastră își asumă și ea datoria zestrei sale.

Două mesaje doresc să dau în fața dvs. Unul către adversarii noștri politici: eforturile voastre au fost în zadar, PNȚCD renaște ca un adevărat drept istoric câștigat al românilor! Altul, către români: PNȚCD renaște ca un răspuns la nevoile voastre! Secretul acestei renașteri stă chiar în faptul că ESTE NEVOIE de PNȚCD, societatea românească ARE NEVOIE de PNȚCD, de valorile și principiile acestui partid, de modelele marilor oameni poltici pe care acest partid i-a născut, de memoria și exemplul acestui partid, de marele tezaur de idei și fapte politice ale acestui partid, de povestea acestui partid care, iată, astăzi merge mai departe.

Am vorbit mai sus despre cine suntem, despre temeiurile și năzuințele noastre. Voi răspunde acum la întrebarea „ce vrem?”, care sunt soluțiile noastre pentru România, pentru România oamenilor și famiilor, pentru România europeană, pentru România ta!

Înainte de toate noi vrem ca toate soluțiile noastre politice să aibă ca izvor principiile fundamentale ale partidului, enunțate exemplar de Iuliu Maniu și reafirmate după 1989 de Corneliu Coposu: democrație desăvârșită, morală creștină, patriotism luminat și dreptate socială. Pentru că nu putem imagina o Românie a normalității și o Românie prosperă, a oamenilor, decât ca o Românie a armoniei. Un stat democratic, în care vocea fiecăruia să fie ascultată, ca mod de viață. O morală publică, individuală și familială, fondată pe iubirea aproapelui și învățătura lui Iisus Hristos, morală care aparține de veacuri poporului român. O acțiune politică fondată pe patriotism, astfel încât interesele și binele public să stea înaintea interesului individual. O viață socială întemeiată pe sentimentul dreptății, în care demnitatea umană să fie respectată, precum și principiul egalității de șanse. Orice acțiune politică în afara acestor principii nu poate fi acceptată.

Aceste principii, care aparțin în mod exclusiv PNȚCD, fac diferența între noi și alte partide. Atâta vreme cât vom respecta linia partidului, nu ne vom îndepărta de popor. Numai aceste principii reprezintă garanția unui alt mod de a face politică.

Statul român a devenit un stat nedrept, un stat captiv al grupurilor de interese și al mafiei partidelor, tocmai pentru că a fost croit pe cu totul alte temeiuri, atât după 1947, cât și după 1989. Pentru a reveni la normalitate este nevoie de schimbarea radicală a sistemului instituțional și politic, care trăiește astăzi în afara oricărui reper moral, care a născut o clasă politică monstruoasă, bazată pe corupție și clientelism, pe confiscarea puterii publice, în disprețul democrației și moralei creștine a poporului, în disprețul ideii de patriotism sau dreptate socială. Sistemul economic, social și politic actual este un sistem fundamental corupt, al violenței și al bunului plac, un sistem al răului, fără credință și fără Dumnezeu.

Principiile enunțate de Iuliu Maniu în formă politică sunt, în fapt, principii de natură identitară pentru națiunea română. Regăsim aici marile precepte creștine: iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui. Întoarcerea la România profundă, la România creatoare de cultură și civilizație europeană, înseamnă o întoarcere la rădăcinile ei creștine.

Programul nostru economic are la bază următoarele teze:

1. Liberul exercițiu al dreptului de proprietate privată. Astăzi, statul asistențial și clientelar a paralizat acest drept printr-un regim al fiscalității copleșitor. Practic, proprietarii nu se pot bucura de fructul proprietății lor.
2. Libera inițiativă și libera concurență. Astăzi, statul asistențial și clientelar controlează piața, care este parazitată la nivel național de clienții politici și firmele de partid, conectate la banul public.
3. Limitarea drastică a rolului statului în economie. Este o realitate istorică faptul că statul este un prost administrator, generator de corupție și incompetență. Prin urmare, statul trebuie să aibă mai degrabă rolul de a reglementa, prin asigurarea unui cadru concurențial corect, pentru limitarea tendințelor speculative excesive și a monopolului, pentru asigurarea unui mediu economic predictibil, în scopul încurajării investițiilor.
4. Statul trebuie să asigure exploatarea resurselor naturale în interesul național și în interesul comunităților. Astăzi, statul aflat în mâna partidelor corupte a devenit un instrument de furt al resurselor naționale, în beneficiul unor grupuri de interese.
5. PNȚCD este partidul întreprinzătorilor români, partidul liber-profesioniștilor români, partidul intelectualilor români, partidul fermierilor români, partidul care, prin susținerea românilor activi, reprezintă, în fapt, interesele tuturor românilor.

Cu privire la justiție și statul de drept, PNȚCD consideră că este inacceptabilă orice ingerință politică. Pe de altă parte, sistemul justiției nu poate funcționa corect fără o finanțare optimă, sistemul fiind vulnerabil atâta vreme cât nu este finanțat. Un vast program de reformă a justiției și sistemului normativ trebuie să aibă ca și temei și principiul dereglementării.

Sistemul de învățământ trebuie să se bazeze pe principiul conform căruia educația reprezintă mai întâi o investiție și abia apoi un cost social. Iar în centrul sistemului de învățământ trebuie reașezat în învățătorul român, această veche și puternică instituție națională, astăzi atât de disprețuită.

Ca partid creștin-democrat, PNȚCD pune în centrul preocupărilor sale familia, ca nucleu al vieții sociale. Scăderea accelerată a natalității și îmbătrânirea populației creează deja un dezeschilibru imens în societate, cauzele principale fiind cele economice. Sărăcia și lipsa de speranță a tinerilor au condus și conduc la un adevărat colaps al societății. Prin urmare, soluțiile de încurajare a natalității și salvgardării familiei sunt de natură economică.

Dragi țărăniști, PNȚCD își reafirmă și cu această ocazie poziția sa de partid național, al întregii națiuni române, aflată înlăuntrul și în afara granițelor țării, cu legitimitatea partidului care a întemeiat România Mare. Reafirmăm cu această ocazie nulitatea Pactului Ribentropp-Molotov și faptul că Basarabia este pământ românesc. Reafirmăm faptul că unirea patriei-mamă cu Basarabia este dezideratul nostru național. Totodată, în numele demnității naționale, vrem să ni se recunoască statutul de țară co-beligerantă de partea puterilor aliate în timpul celui de-al doilea Război Mondial, contribuția României fiind decisivă în câștigarea războiului, cu sacrificii umane și materiale uriașe în timpul războiului, dar și în timpul ocupației comuniste. Ca partid național, ne afirmăm totodată poziția de partid anti-comunist.

Dragi țărăniști, PNȚCD își reafirmă și cu această ocazie opțiunea sa pentru Monarhia Constituțională ca formă de guvernământ. Republica a fost impusă românilor de regimul comunist. Considerăm că dreptul poporului de a-și alege forma de guvernământ este sacrosanct, PNȚCD militând pentru un referendum național care să dea dreptul poporului să se pronunțe. Revenirea la Monarhie, recâștigarea memoriei istorice și a demnității naționale, reprezintă revenirea la normalitate. Idealurile și speranțele noastre politice se regăsesc, simbolic, în Coroana României.

Dragi țărăniști, temele și obiectivele politice pe care le-am enunțat în cuprinsul Moțiunii sunt temele și obiectivele consacrate, istorice, ale PNȚCD, nu sunt teme electorale de conjuctură. Ele se identifică cu idealurile naționale ale românilor ca popor european, creator de cultură și civilizație. De aceea, când vorbim despre renașterea partidului, vorbim despre renașterea patriei, renașterea patriei ca act de conștiință civică: Noi, PNȚCD, renaștem pentru România ta!

Înscrie-te în PNȚCD

Dacă vrei sa fii membru al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat descarcă această cerere de adeziune, completeaz-o, semneaz-o și mergi la cel mai apropiat sediu PNȚCD din localitatea ta.

Adresa de e-mail: secretariat@pntcd.ro

Cerere de adeziune

Presa despre noi


Ce inseamna PNTCD?
Web Cateva cuvinte, mai ales pentru cei care cred ca stiu si nu stiu, isi dau cu parerea despre ce a insemnat si ce ar trebui sa insemne partidul. Majoritatea covarsitoare care vorbeste, aflandu-se in treaba, despre PNTCD, cum a fost, cum ar trebui, fiind absolut convinsi ca are dreptate, nu stie absolut nimic despre istoria PNT, despre doctrina acestuia, despre principiile fondatoare asumate prin Iuliu Maniu, despre activitatea prodigioasa a lui Ion Mihalache in domeniul social, despre scrierile fundamentale ale marilor savanti Virgil Madgearu, Radulescu-Motru, Dimitrie Gusti sau Titulescu, despre Vaida-Voievod sau figurle proeminente ale marilor dascali ai natiunii, Onisifor Ghibu si Nicolae Iorga. Nu se stie nimic din doctrina partidului, orientata spre incurajarea si consolidarea capitalului autohton, in opozitie cu politicile PNL, despre marile reforme din domeniul agriculturii, adoptarea votului universal, raspunderea ministeriala infiintarea creditului agricol, politica usilor deschise si sustinerea strangerii relatiilor cu SUA. PNT s-a asezat in contra oricaror idei de promovare a violentei in spatiul public, detasandu-se ferm de Miscarea Legionara, de orice forme de anti-semitism sau sovinism. Ideea respectului principiilor dreptului si institutiilor statului a fost fundamentala. Salvgardarea principiului democratiei a fost prima si cea mai importanta dintre toate, intr-o Europa in care venisera la moda formule dictatoriale, in contra curentului contextual, Iuliu Maniu formuland principiul "democratiei desavarsite" ca primul principiu constitutiv al partidului. Dupa 1990, prin Corneliu Coposu, PNTCD a devenit continuatorul PNT interbelic, prin actele constitutive si oamenii care l-au reinregistrat, in conditiile in care PNT actionase chiar si in timpul regimului comunist, in ilegalitate. Cel mai important act a fost aderarea PNT la Internationala Crestin-Democrata in 1987, dar si influenta uriasa a lui Ion Ratiu pentru opozitia la comunisti a romanilor din exil. Niciodata in istoria lui PNT si PNTCD nu a participat si nu a incurajat actiunile ilegale sau violente, cu atat mai mult orice idei de tip anarhist. La inceputul anilor 90, in special ianuarie, februarie, PNTCD a participat la mari mitinguri de protest impotriva puterii neo-comuniste. Am participat efectiv la aceste proteste, fara a fi membru PNTCD. Aceste proteste se desfasurau in conditiile in care Romania nu avea o noua Constitutie (adoptata in septembrie 1991) si niciun fel de legislatie, impotriva structurilor securistice nelegitime. Azi, in conditiile in care Romania este membra UE si NATO, la initiativa PNTCD, dar, totodata, au fost create institutii si organisme de tip democratic, iar alegerile, cu toate incovenientele, sunt libere, din punct de vedere politic, implicarea in manifestatii spontane, numai pentru capital electoral, nu este justificata. Fara a fi impotriva unor astfel de manifestari, sustin ca politizarea lor este o imensa eroare. PNTCD nu poate renunta la principiile constitutive, iar reorganizarea si relansarea partidului trebuie sa se faca in acord cu aceste principii: democratie desavarsita, morala crestina, patriotism luminat, dreptate sociala (Iuliu Maniu).
Citeşte


Organizațiile județene ale PNȚCD se afla în procedura statutară a alegerilor Birourilor Județene de Conducere.
În urmatoarele două săptămâni se vor finaliza alegerile la nivel național. Alegerile au fost deschise tuturor membrilor activi ai partidului, care răspund condițiilor statutare de participare la adunările generale. Le urez succes tuturor care au fost aleși sau urmează a fi aleși în Birourile Județene de Conducere și care vor asigura funcționarea și dezvoltarea structurilor teritoriale pe viitor! Presedinte PNȚCD, Aurelian Pavelescu   AG1 MM1 MM2 CS1 CS2 Cj1  Cj2  BR1 BR2       Sect31 Sect32 AG2
Citeşte


Donald Trump a semnat, in primele zile ale mandatului sau, trei decizii cu un impact urias, care schimba radical politicile vechilor administratii.
  PE Color 1) Blocarea unei sume de 400 de milioane de dolari afectata de catre administratie miscarilor feministe care incurajeaza avortul, sume alocate unor ONG-uri din lumea intreaga, inclusiv din Romania; aceasta decizie, sustinuta de miscarile pro-vita (cele care considerea avortul un act impotriva vietii si a lui Dumnezeu), a creat un val urias de proteste in SUA;

2) Decizia de a se incepe construirea zidului la granita cu Mexicul, pe care Trump l-a promis in campania electorala. Presedintele Mexicului a dat declaratii potrivnice, declarand ca Mexicul nu va plati construirea acestui zid, declaratie urmata de pozitia lui Trump potrivit careia, in aceasta situatie, vor fi marite taxele vamale cu Mexicul si banii vor fi recuperati astfel; 3) Semnarea decretului de interzicere a intrarii pe teritoriul american a cetatenilor din sapte state cu potential terorist, islamiste. Reactiile din partea acestor state, in primul rand Iranul, nu au intarziat sa apara. Va putea sa gestioneze Trump toate aceste situatii, cu potential urias de conflict in societatea americana? Va avea de partea lui, neconditionat, partidul republican, care controleaza congresul si senatul? Va putea, prin numirea unui nou judecator la Curtea Suprema, sa faca fata unor decizii ale acesteia, care, asa cum se stie, este o putere constitutionala in SUA extrem de eficienta? Nu ma asteptam ca Trump sa demareze cu atata forta aceste actiuni, asumandu-si atatea riscuri care, prin efectele lor, pot schimba fata lumii! Vom vedea daca poporul american va face fata acestor mari provocari. Opozitia mediei este dura, iar Trump a acutizat conflictul cu aceasta, conflict oricum foarte puternic inca din timpul campaniei electorale, media fiind atacata puternic si de cei mai importanti colaboratori ai presedintelui american. Presedinte PNTCD, Aurelian Pavelescu

Citeşte

Facebook
© Copyright 2013 PNTCD

DECLARAȚIE

 

×